Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası

 Çerez Politikası

TATİLKENTİM TURİZM İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  sahibi olduğu www.tatilkentim.com adresli web sitesi (“Web Sitesi”) üzerinden ziyaretçilerinin gizlilik ve kişisel verilerinin korunması haklarını gözeterek ziyaretçilerine daha iyi bir kullanım deneyimi sağlayabilmek için kişisel verilerini işlemekte ve internet çerezleri kullanmaktadır. İşbu Çerez Aydınlatma Metni, tüm Web Sitesi ziyaretçi ve kullanıcılarına hangi tür çerezlerin hangi koşullarda kullanıldığını, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili diğer mevzuat kapsamında site ziyaretçilerinin hangi tür kişisel verilerinin hangi amaçlarla ve hangi yöntemlerle işlendiğini açıklamaktadır. TATİLKENTİM TURİZM İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ   web sitesi kullanıcıları  bağlı siteleri kullandıklarında geçerli Çerez Aydınlatma Metnine onay vermiş sayılır. Kullanıcıların, çerezlerin bu şekilde kullanılmasını istememesi hâlinde, tarayıcı ayarlarını düzenlemek ve www.villaduragi.com.tr  kullanmamak kendi yükümlülüklerindedir.

TATİLKENTİM TURİZM İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ olarak sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu Çerez Aydınlatma Metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel Çerez Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır.

Çerez (Cookie) Nedir?
Çerez (Cookie), TATİLKENTİM TURİZM İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ve bağlı web siteleri kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek ve onlara daha hızlı ve kolay ulaşabilmek adına topladığımız bilgi parçacıklarıdır. TATİLKENTİM TURİZM İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ.  kullanıcılarından edindiği bu bilgileri, kullanıcılarının beklenti ve arayışlarını kavrayarak  her bir kullanıcısına özel hizmet sunabilmek amacıyla kullanır.

Çerezlerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

TATİLKENTİM TURİZM İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ aşağıda belirtilen çerezleri kullanıcıların Web Sitesi’ni ziyaretleri kapsamında elektronik ortamda ve TATİLKENTİM TURİZM İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin meşru menfaatine dayalı olarak işlemektedir. Kullanıcı deneyimlerine yönelik hedefleme ve pazarlama faaliyetleri için ise yalnızca kullanıcının açık rızasına dayalı olarak çerez işleme faaliyeti yürütülmektedir. Web Sitesi üzerinden toplanan kişisel veriler, KVKK 5. Maddedeki kişisel veri işleme şartları ve işbu Çerez Aydınlatma Metni uyarınca işlenmektedir.

Hangi Çerezler, Hangi Amaçla Kullanılmaktadır?
Kullanıcılarının kısa dönemli konut, tekne kiralaması ve transfer hizmetlerinden en etkin ve verimli şekilde yararlanması amacını güden TATİLKENTİM TURİZM İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ , her bir kullanıcının bu hizmetlerden farklı ve kendine özgü beklentilerinin olduğunun bilincindedir. TATİLKENTİM TURİZM İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bu bilinçle, müşteri deneyimlerini etkinleştirmek ve spesifize etmek için çerezler kullanmaktadır. Kullanılan çerezler ile kullanıcı deneyimleri depolanmakta ve daha efektif bir hizmet sunulmasına çalışılmaktadır. TATİLKENTİM TURİZM İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin başlıca çerez kullanma amaçları aşağıda belirtilmektedir:

Web Sitesi’nin aktif olarak çalışması için gerekli temel fonksiyonların yerine getirilmesi

Web Sitesi’nin analiz edilerek performansının artırılması

Web Sitesi’nin işlevselliğinin artırılarak kullanıcılara kullanım kolaylığı sağlanması

Kullanıcılara yönelik kişiselleştirme, hedefleme ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi

Web Sitesinde Kullanılan Çerezler Nelerdir?
TATİLKENTİM TURİZM İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin Web Sitesi’nde hem birinci taraf (doğrudan ziyaret edilen internet sitesi tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü taraf (TATİLKENTİM TURİZM İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ  adına internet sitesi haricindeki tedarikçiler tarafından yerleştirilen) çerezler kullanılmaktadır. TATİLKENTİM TURİZM İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ işbu Çerez Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verileri yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde aşağıda detaylı olarak açıklanan çerezler kapsamında TATİLKENTİM TURİZM İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ’nin hizmet aldığı aşağıda belirtilen üçüncü kişiler, iş ortakları veya tedarikçileri ile paylaşabilir.

Google(analytics, doubleclick) 
Çerezleri Kullanım Amacı: Ölçümleme Reklam Site içi iyileştirme 
Çerez Türü: İşlevsel ve analitik çerezler Ticari çerezler 

Facebook /Instagram
Çerezleri Kullanım Amacı: Reklam 
Çerez Türü: Ticari çerezler 

Hotjar 
Çerezleri Kullanım Amacı: Ölçümleme Site içi iyileştirme 
Çerez Türü: İşlevsel ve analitik çerezler Ticari çerezler 

3üncü taraf firmalar (Criteo, rtbhouse) 
Çerezleri Kullanım Amacı: Reklam 
Çerez Türü: İşlevsel ve analitik çerezler Ticari çerezler

İşlevsel ve Analitik 

Çerezler tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kullanıcı adı vb. kişisel bilgilerinizi içerebilir. 

Üçüncü Taraf Çerezler

TATİLKENTİM TURİZM İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (www.tatilkentim.com) internet siteleri/mobil uygulamaları/mobil internet siteleri üçüncü parti güvenilir, tanınmış reklam sağlayıcılarıyla çalışmaktadır. Üçüncü parti hizmet sağlayıcılar size özel reklamları sunabilmek için kendi çerezlerini yerleştirmektedirler. Üçüncü parti tarafından yerleştirilen çerezler internet sitelerinde ziyaretçilerin gezinme bilgilerini toplar, işler ve nasıl kullandıklarını analiz eder. 

Ticari çerezler 

İlgi alanlarınız ve seçimleriniz doğrultusunda hedeflediğiniz ürün/içeriğe benzer nitelikli olanların sunulması ve daha gelişmiş, kişiselleştirilmiş bir reklam portföyü sunarak kullanım deneyiminizi artırmaya yarar. Yukarıda ifade edilen oturum, kalıcı, işlevsel ve analitik ve ticari çerezlerin arka planda tutulma süresi yaklaşık 2 (iki) ay olup şahıs internet tarayıcısı ayarlarından bunda gerekli ayarlamaları yapılabilir. İşbu ayarlardan kaldırılma işlemi internet tarayıcısı bazlı değişebilmektedir. 

Rezervasyon aşamasında iken sistemdeki hatalar ya da kesilmeler nedeniyle işleminiz yarım kalırsa çağrı merkezi temsilcimiz size ulaşacaktır.

Çerezleri nasıl silebilirim? 

Pek çok internet tarayıcısı, bilgisayarınıza ilk kurulumundan itibaren çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ve kullanmaya ayarlıdır. İnternet tarayıcınızın yardım ya da ayarlar menülerini kullanarak, çerezlerin engellenmesini veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayabilirsiniz. Çerezleri yönetmenin farklı yollarını öğrenmek ve kullandığınız tarayıcının ayarlarını nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için tarayıcınızın talimat veya yardım seçenekleri ekranından yararlanabilirsiniz. 

Haklarınız Nelerdir?
KVKK 11. maddesi uyarınca aşağıda belirtilen haklara sahipsiniz:

Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme,

Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amaçlara uygun kullanıp kullanmadığını öğrenme,

Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu üçüncü kişileri öğrenme,

Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu çerçevede yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,

KVKK’ ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

Kişisel verilerinizin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme ve

Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı Başvuru Formu linki

Villa Ara
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nıinceleyebilirsiniz.